Nieuw bestuur Staffordshire Bull Terrier Club Nederland

Afgelopen zondag, 17 oktober, is er vanuit de Algemene Vergadering (AV) een nieuw bestuur samengesteld. De leden die het nieuwe bestuur vormen, zullen op korte termijn voor het eerst in de gekozen samenstelling samenkomen. Een van de eerste zaken die zij hebben opgepakt is het uitschrijven van een AV. Deze AV vindt plaats op 28 november om 13.30 uur, Huub van Doornestraat 17, 8013 NR Zwolle. Tijdens deze AV zal er met name gefocust worden op zaken die op korte termijn spelen zoals bijvoorbeeld contributie 2022.
Wat zijn de volgende stappen:

  • overdrachtmoment(en), indien nodig met het vorige bestuur, creëren
  • opzet jaarplan 2022 maken zodat deze op de eerste AV in 2022 gedeeld kan worden. Aan de hand van een jaarplan willen we de leden meenemen in de plannen en ideeën waar wij met elkaar vorm aan willen geven.

Een onderdeel van het jaarplan zal het onderwerp communicatie zijn.
Tot aan het moment dat daar een duidelijk plan voor is, zal de Facebookpagina alleen voor eenrichtingsverkeer gebruikt worden. Er worden berichten geplaatst, maar het is vooralsnog niet mogelijk op een bericht te reageren. Reageren is wel mogelijk door een mail te sturen naar aan: secretaris@sbtcn.nl. Berichten zullen zowel op de Facebookpagina als op de website van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland geplaatst worden. De uitnodiging voor de komende AV zal ook naar de leden per mail gezonden worden, voor zover het mailadres bekend is bij de ledenadministratie.

Samenstelling bestuur per 17.10.2021
Voorzitter: Bianca Janssen
Secretaris: Manon Grave – de Jonge
Penningmeester: John Beekhuizen
Algemeen Bestuurslid: Jessica Molleman
Algemeen Bestuurslid: Kimberley Kelderman
Algemeen Bestuurslid: Christiaan Damen
Algemeen Bestuurslid: Kees Houwaart

Wij hechten er aan om de leden van het vorige bestuur te danken voor hun bijdrage aan de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland.