Aanmelden Fokkers Overzicht

LET OP! velden met (*) dienen verplicht ingevuld te worden


GEGEVENS FOKKER:
Uw initialen + naam (*)

Uw Provincie (*)

Uw adres + huisnummer (*)

Uw postcode (*)

Uw Woonplaats (*)

Weergave woonplaats op sbtcn.nl (*)
JaNee

Uw telefoongegevens (*)

Weergave telefoongegevens op sbtcn.nl (*)
JaNee

Uw email (*)

Weergave email op sbtcn.nl (*)
JaNee

Uw website (*)

Weergave webgegevens op sbtcn.nl (*)
JaNee

GEADMINISTREERD BIJ DE RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND:

Uw Kennelnaam

Uw Kennel nummer (*)

Kopie van Kennelregistratie RvB (Kennelkaart)

Aantoonbaarheid dat uw in de afgelopen 2 jaar een nest heeft gefokt. Dit kan door de een van de officiële documenten van de Raad van Beheer waar op de geboorte datum en de naam van uw als fokker vermeld is (Aanvraagformulier stambomen, Registratiebewijs en Stamboom) .

Kopie officieel document RvB

Ik conformeer me aan het VFR (Verenigings Fok Reglement)
Ja

Beide ouderdieren van uw laatste nest zijn aangemeld in de database
Ja

Klik Hier om de ouderdieren nu in te voeren in de Database


Let op! Onderstaande IBAN nummer dient volledig ingevuld te worden, anders kunt u het formulier niet verzenden!
Uw volledige IBAN nummer:
Landcode     Contr.getal     Bankcode     Rekeningnummer
               

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden (*)

Verklaring:

Ik ga de overeenkomst voor onbepaalde tijd aan en de overeenkomst wordt ieder kalenderjaar
automatisch verlengd, tenzij ik ten minste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar de
overeenkomst schriftelijk beëindig bij de penningmeester, penningmeester@sbtcn.nl

Wij vragen u de kosten ad. € 25,00 per jaar aan ons over te maken op de volgende bankrekening.

Rekeninggegevens SBTCN:

Rekeningnummer NL54 INGB 0003 5209 24
T.n.v. SBTCN

Ik heb kennis genomen van, en ga akkoord met de gehele inhoud van het verenigingsfokreglement.

SVP onderstaande beveiligingscode invoeren
captcha

Het versturen van uw gegevens een momentje in beslag nemen, sluit de browser NIET voordat er een melding mbt de verzending is verschenen.

Klik nu op "Verzenden"