Extra Algemene Vergadering

17 oktober 2021 13.30 uur
Tielse Kleindieren Vereniging, Bulkweg 1 te Tiel

Aanstaande zondag vindt in Tiel een (extra) Algemene Vergadering (AV) plaats.De uitnodiging, met daarin ook de agenda, is per mail aan de leden verstuurd. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de bestuursverkiezing. Op dit moment heeft de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland (SBTCN) geen bestuur. Dit betekent dat de SBTCN stil staat. Elke constructieve inbreng op de AV is dan ook van harte welkom en NODIG! Om deel te kunnen nemen aan de AV moet je lid zijn van de SBTCN, een gezinslid mag uiteraard ook. Heb je de uitnodiging niet ontvangen, stuur dan een mail aan secretaris@sbtcn.nl. Je krijgt deze dan alsnog per mail toegestuurd.

Op 14 september was er een Ledenoverleg georganiseerd vanuit een aantal leden. Van dit overleg is een verslag gemaakt. Wil je dit verslag ontvangen, dan kan dit aangevraagd worden via: secretaris@sbtcn.nl.

De locatie waar wij zondag te gast zijn, wordt aangemerkt als horeca, oftewel een eet- en drinkgelegenheid. Dat betekent dat de Corona-voorschriften daar van kracht zijn. Alle voorschriften die de uitbater van de locatie moet volgen zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid. Wij realiseren ons dat dit voor sommige leden belemmerd kan zijn, maar hechten er wel aan deze maatregelen onder de aandacht te brengen om vervelende “verrassingen” aan de deur te voorkomen. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen per mail worden gestuurd aan secretaris@sbtcn.nl