Aanmelden Lid

De Tarieven voor lidmaatschap zijn:

• Aanmelding lidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 29,50.
Een totaal van € 34,50

• Aanmelding gezinslidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 10,00.
Een totaal van € 15,00

• Aanmelding lidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 14,75 + contributie volgend jaar € 29,50.
Een totaal van € 49,25

• Aanmelding gezinslidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 5,00 + contributie volgend jaar € 10,00.
Een totaal van € 20,00

Wilt u lid worden, vul dan het onderstaand inschrijfformulier in.
Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en ieder kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de penningmeester.

De Penningmeester zal rond de 25ste van de maand de automatische incasso voor de contributie en het inschrijfgeld van de door u opgegeven rekening uitvoeren. Na een succesvolle bijschrijving van het verschuldigde op onze rekening, gaat uw lidmaatschap in en zult u een bevestiging van het lidmaatschap van ons ontvangen.

U hoeft dus zelf de contributie niet meer over te boeken.

Vul ons contactformulier in

LET OP! velden met (*) dienen verplicht ingevuld te worden


UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Aanhef (*)

Uw initialen (*)

Uw achternaam (*)

Geboorte datum (*)   (bijv. 01 januari 1980)

UW CONTACT GEGEVENS:

Straatnaam (*)

Huisnummer (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Uw email (*)

Type Lidmaatschap (*)

Let op! Onderstaande IBAN nummer dient volledig ingevuld te worden, anders kunt u het formulier niet verzenden!
Uw volledige IBAN nummer:
Landcode     Contr.getal     Bankcode     Rekeningnummer
               

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden (*)

Verklaring:

Ik ga het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aan en het lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar
automatisch verlengd, tenzij ik tenmiste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het
lidmaatschap schriftelijk beëindig bij Dhr. W Lieuwes, ledenadministratie@sbtcn.nl

Ik ga akkoord met de jaarlijkse automatische incasso van het verschuldigde bedrag voor het
lidmaatschap van de SBTCN, mocht een incasso niet terecht zijn, dan heb ik 60 dagen na inning het
recht deze terug te boeken.

SVP onderstaande beveiligingscode invoeren
captcha

Het versturen van uw gegevens kan enkele minuten duren, sluit de browser NIET voordat er een melding mbt de verzending is verschenen.

Klik nu op "Verzenden"