Aanmelden Lid

De Tarieven voor lidmaatschap zijn:

• Aanmelding lidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 29,50.
Een totaal van € 34,50

• Aanmelding gezinslidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 10,00.
Een totaal van € 15,00

• Aanmelding lidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 14,75 + contributie volgend jaar € 29,50.
Een totaal van € 49,25

• Aanmelding gezinslidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 5,00 + contributie volgend jaar € 10,00.
Een totaal van € 20,00

Wilt u lid worden, vul dan het onderstaand inschrijfformulier in. U zult een bevestiging ontvangen van uw aanmelding met daarbij de factuur voor de contributie.

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en ieder kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de penningmeester.

Bij het laatste clubblad van het jaar zal een factuur voor de contributie bijgevoegd zijn voor de contributie van het volgende jaar.

Rekeninggegevens SBTCN:

Rekeningnummer NL54 INGB 0003 5209 24
T.n.v. SBTCN

Vul ons contactformulier in

LET OP! velden met (*) dienen verplicht ingevuld te worden


UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:

Aanhef (*)

Uw initialen (*)

Uw achternaam (*)

Geboorte datum (*)   (bijv. 01 januari 1980)

UW CONTACT GEGEVENS:

Straatnaam (*)

Huisnummer (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Uw email (*)

Type Lidmaatschap (*)

Let op! Onderstaande IBAN nummer dient volledig ingevuld te worden, anders kunt u het formulier niet verzenden!
Uw volledige IBAN nummer:
Landcode     Contr.getal     Bankcode     Rekeningnummer
               

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden (*)

Verklaring:

Ik ga het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aan en het lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar
automatisch verlengd, tenzij ik tenmiste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het
lidmaatschap schriftelijk beëindig bij de ledenadministratie, ledenadministratie@sbtcn.nl.

SVP onderstaande beveiligingscode invoeren
captcha

Het versturen van uw gegevens kan enkele minuten duren, sluit de browser NIET voordat er een melding mbt de verzending is verschenen.

Klik nu op "Verzenden"