Aanmelden Lid

De Tarieven voor ons lidmaatschap zijn:

• Aanmelding lidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 29,50.
Een totaal van € 34,50

• Aanmelding gezinslidmaatschap tussen januari en juli èn na 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + contributie € 10,00.
Een totaal van € 15,00

• Aanmelding lidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 14,75 + contributie volgend jaar € 29,50.
Een totaal van € 49,25

• Aanmelding gezinslidmaatschap na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende jaar: (alleen mogelijk in combinatie met een gewoon lidmaatschap) inschrijfgeld (éénmalig) € 5,00 + helft contributie lopende jaar € 5,00 + contributie volgend jaar € 10,00.
Een totaal van € 20,00

Wilt u lid worden, vul dan het onderstaand inschrijfformulier in betaal direct uw lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en ieder kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

Bij het laatste clubblad van het jaar zal een factuur voor de contributie bijgevoegd zijn voor de contributie van het volgende jaar.

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Verklaring:

Ik ga het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aan en het lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar automatisch verlengd, tenzij ik tenmiste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar het lidmaatschap schriftelijk beëindig bij de ledenadministratie, ledenadministratie@sbtcn.nl.

Totaal: € -