Algemene Vergadering 19 januari 2019

Vandaag is de uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 19 januari bij de leden bezorgd.
Deze Algemene Ledenvergadering is uitgeschreven om te voorzien in de invulling van de vacatures die ontstaan zijn nadat bestuursleden op 5 november hebben aangegeven hun bestuurstaken neer te leggen.

De Algemene Vergadering is uitgeschreven conform hetgeen hierover is vastgelegd in de Statuten.

Zoals eerder aangegeven ,de leden die het opgestapte bestuur vormden realiseren zich als geen ander dat de rasvereniging, een krachtig bestuur nodig heeft die de belangen van ons mooie maar kwetsbare ras behartigd op veel terreinen, zij zullen dan ook indien gevraagd hun medewerking verlenen aan het overdragen van bestuurstaken en functionaliteiten.

De Facebookpagina’s van de club zijn voorlopig offline gehaald. Reden hiervoor is dat het communiceren via Facebook de communicatie en de eensgezindheid binnen de vereniging niet ten goede komt, terwijl wij ons niet kunnen voorstellen dat iemand een ander belang heeft dan een goede toekomst voor de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland