KOPIJ GEVRAAGD! GRATIS KERSTWENS, KERSTUITGAVE “DE STAFFORD”

In het inmiddels 46 jarige bestaan van Staffordshire Bull Terriër Club Nederland worden er jaarlijks meerdere uitgaven van “De Stafford” uitgegeven. Dit jaar is er tot nu toe slechts één uitgave van de De Stafford op de deurmat gevallen. Graag  willen wij daar een tweede uitgave aan toevoegen. Al was het maar om de traditie van meerdere uitgaven per jaar niet te doorbreken en om onder de Kerstboom in ons eigen clubblad over ons favoriete ras de Staffordshire Bull Terriër te kunnen lezen.  Om dit  te kunnen realiseren hebben wij jullie hulp nodig! Oftewel jullie bijdragen in de vorm van artikelen, leuke verhalen, foto’s etc. 

Inspiratie nodig?
Mocht jij ook je steentje bij willen dragen aan een leuk leesbaar clubblad, maar even geen inspiratie hebben, dan helpt het wellicht om te bedenken wat je zelf interessant vindt om over te lezen! Bijvoorbeeld over je eerste pup en waarom je voor een Staffordshire Bull Terriër hebt gekozen. Misschien heb je ook foto’s van je inmiddels “bejaarde” Staffordshire Bull Terriër, gedurende de jaren heen gemaakt met begeleidende tekst bij de foto’s.  Maar ook,  wat is je leukste ervaring met je Staffordshire Bull Terriër tot nu toe en welke sporten beoefen je met je Staffordshire Bull Terriër.
Tekstueel hoeft het niet helemaal 100% te zijn, daar kunnen en willen we zeker mee helpen. Foto’s bij de artikelen zijn meer dan welkom.  Daarnaast zou het mooi zijn als er iemand binnen onze vereniging is, die het leuk vindt artikelen uit het Engels te vertalen in het Nederlands. Ben jij die persoon, dan komen wij graag met jou in contact. En een leuk Kerstverhaal met een Staffordshire Bull Terriër in de hoofdrol zou echt helemaal geweldig zijn!

Kerstwens plaatsen (gratis!)
Daarnaast willen wij de mogelijkheid bieden om een Kerstwens in het clubblad te plaatsen. Hoe leuk is het om een foto van je Staffordshire Bull Terriër in te zenden met daarbij een Kerstwens!   Deze tekstwens mag maximaal 30 woorden lang en geen (verkapte) advertentie zijn. Kennellogo’s mogen, de eigenaar van de hond en/of kennel moet lid zijn van de Staffordshire Bull Terriër Club Nederland. Per Kerstwens maximaal 1 foto of 1 logo. Wil je geen foto of logo, maar alleen tekst, dat kan natuurlijk ook! Laten we 2022 goed beginnen en onze beste wensen naar en met elkaar delen!
Uitgangspunt voor het formaat is een kwart A4 per Kerstwens, maar dit onder voorbehoud.

Kleine MAAR,… 
Er is een kleine maar, de Algemene Vergadering moet deze uitgave nog wel “goedkeuren”. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet. Advertenties zijn nog niet mogelijk. Voor 2022 gaan we kijken naar het “advertentiebeleid” en dat dan ook voorleggen aan de Algemene Vergadering.  De Algemene Vergadering is op 28 november en om het clubblad voor de Kerst te laten verschijnen moet de kopij de 29e november bij de “drukker’ zijn.  

Kopij aanleveren? Dat gaat heel gemakkelijk!
Kopij moet voor 26 november 2021 bij ons binnen zijn. Jouw bijdrage (tekstbestand – geen PDF bestanden – en eventuele foto’s) kun je mailen naar redactie@sbtcn.nl.

De kleine lettertjes: 
Ieder lid heeft de mogelijkheid in het clubblad te schrijven, graag zelfs! De redactie beslist zo spoedig mogelijk over plaatsing van de toegezonden kopij. Indien een stuk om van belang zijnde redenen niet geplaatst kan worden, of indien het stuk naar het oordeel van de redactie veranderd of ingekort moet worden, dan wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de inzender. Onder van belang zijnde redenen worden in ieder geval verstaan: grof, kwetsend, discriminerend taalgebruik, artikelen die onjuistheden bevatten of de belangen van de Staffordshire Bull Terriër Club Nederland of het ras schaden.  Uiteraard gaan wij ervan uit dat de kleine lettertjes niet nodig zijn.