Informatie met betrekking tot het agendapunt  Bestuursverkiezing voor de Extra Algemene Vergadering dd 19-01-2019

Tot op heden hebben de navolgende personen zich kandidaat gesteld voor de bestuursverkiezing:

Naam kandidaat                Voor de functie van:

Rick van den Broek                voorzitter

Gerie van der Weerd              secretaris

Wybren Lieuwes                     penningmeester

Marjon Branten                      algemeen portefeuillehouder

Andreas Romijn                     algemeen portefeuillehouder

Angela den Boer                    algemeen portefeuillehouder

Bert Plomp                             algemeen portefeuillehouder

 

Alle stukken behorende bij de agenda van de extra Algemene Ledenvergadering dd 19.01.2019 kunnen worden opgevraagd via secretariaat@sbtcn.nl