Nieuw bestuur

Op 19-1-19 14:00 uur te Zaltbommel hebben de 64 aanwezige leden, de 7 voorgedragen kandidaten verkozen tot nieuw bestuur. Hierdoor hebben de leden er voor gezorgd dat er een voltallig nieuw bestuur is gevormd en de SBTCN blijft bestaan. Daarvoor onze dank!

Het nieuwe bestuur wil zo snel mogelijk de lopende zaken oppakken. De komende weken zullen wij de volgende Algemene Ledenvergadering voorbereiden, waarin in ieder geval de begroting voor 2019 op de agenda zal staan. Zodra er een datum is vastgelegd wordt u geïnformeerd, en hopen wij op uw komst.

Mochten er in de tussentijds vragen zijn, neem dan contact op via de contactpagina.

De nieuwe bestuursleden zullen zich voorstellen in het komende clubblad. Kopij voor het komende clubblad is tevens welkom!

Vanuit het bestuur willen wij het oude bestuur bedanken voor hun inzet voor de SBTCN.