De Nicolai Grishkov Trophy op 19 januari 2020

Het eerste event van 2020 wat de SBTCN voor haar leden organiseert is de Nicolai Griskov Trophy.
In de loop van de tijd is de N.G.T. een Ledenshow geworden met bijzondere aandacht voor de kampioenen van het afgelopen jaar. De show is vernoemd naar Nicolai Grishkov. Dit hebben we onder andere terug gevonden in Clubblad nummer 3 – 1985:“Nicolai Grishkov Memorial Trofee
Ter nagedachtenis van de in 1979 overleden Nico Grishkov (Cracking Staffords) is besloten eens per vijf jaar een trofee ter beschikking te stellen welke zijn naam draagt. Nico was mede oprichter van de S.B.T.C.N. en tot aan zijn overlijden bestuurslid. Hij was Stafford bezitter van het eerste uur, en jaren lang een groot animator voor ons ras. Hij was met zijn Kamp. Martyrs Dutch Joe voor velen een eerste kennismaking met de Stafford en zijn kennelnaam “Cracking” werd met ere gedragen door Kamp. Cracking “White Charm”; ”Rose”; “Cockerson” enz. enz. Nico was een kleurrijk figuur, één van die mensen welke je jaren lang om je heen kon hebben zonder dat de vervlakking toesloeg. Boeiend, soms grillig maar altijd integer, zijn overlijden was een groot gemis voor de club en allen die hem kenden, laten we daarom de herinnering aan hem levend houden.”

Dat is dus 35 jaar geleden en daar sluit het bestuur zich volledig bij aan.

De klasse indeling is als volgt:
6-9 maanden
9 -18 maanden
18-24 maanden
24 maanden +
Veteranen reu/teef gemixt

De inschrijving is geopend van 01-11-2019 t/m 16-12-2019 en met een maximum van 50 inschrijvingen VOL=VOL.

Nederlandse (Jeugd, Veteraan) Kampioenen uit 2019 kunnen zich aanmelden voor huldiging via evenementen@sbtcn.nl. Let wel, niet aangemelde kampioenen worden niet gehuldigd. Ook vindt de uitreiking van “De Stafford Van Het Jaar” plaats.

Deze show staat van ouds her bekend als “Kampioenen show”. Om dat gevoel enigszins te behouden willen we alle oud kampioenen oproepen om aanwezig te zijn. Het idee is om hen tijdens het huldigen van de nieuwe kampioenen een prominente plaats te geven en zo oude en nieuwe kampioenen te eren.
Deze oud kampioenen kunnen zich daarvoor ook opgeven via evenenten@sbtcn.nl

Het evenement zal plaatsvinden in het clubgebouw van de Tielse Kleindierensport Vereniging, adres: Bulkweg 1 – 4005 LB Tiel.