Reactie van bureau Beke rapport Hoog Risico honden

Beste Leden inmiddels hebben wij een reactie van bureau Beke ontvangen (zie verderop) naar aanleiding van onze reactie op hun gepubliceerde rapport Hoog Risico honden een bijtend probleem.

 

We hebben contact gehad met verschillende mensen, instanties en zelfs de juridisch advies ingewonnen of we aan de hand van deze reactie, die voor ons zeer teleurstellend is nog iets kunnen ondernemen, vandaar dat we nu ook pas berichten hier is helaas veel tijd overheen gegaan.

 

Helaas hebben “onderzoekers” veel vrijheden. Voor wat betreft bureau Beke moeten we het hier dus helaas bij laten.

 

Het onderzoek is op de dag van publicatie, gerectificeerd naar Stafford-achtigen en staat ons ras niet meer in het onderzoek vermeld. Helaas was deze rectificatie voor de media te laat.

 

We zijn momenteel bezig om redacties van verschillende media kanalen aan te schrijven, die in hun nieuwsberichten nog de SBT op 1 hebben staan. Zodra we reactie hebben, informeren wij u weer.

 

In het volgende clubblad zullen we onze officiële brief naar bureau Beke publiceren en nogmaals deze reactie zodat we dit in de archieven hebben.

 

Mocht u nog nieuwsberichten vinden met de SBT op 1, naar aanleiding van het rapport, verzoeken wij een mail te sturen met link naar kynlogie@sbtcn.nl zodat we ook deze redacties kunnen aanschrijven.

 

Reactie bureau Beke:

  1. Op 15 maart 2019 is het onderzoek verschenen: ‘Hoog risico honden; een bijtend probleem?’ van Bureau Beke en de Universiteit Utrecht in opdracht van de Koninklijke Hondenbescherming.
  2. Het onderzoek betreft een fenomeenstudie naar incidenten (voornamelijk bijtincidenten) en hondengevechten.
  3. Het onderzoeksteam stelt hoge eisen aan de bij het onderzoek en de publicatie daarvan in acht te nemen zorgvuldigheid. Het onderzoeksteam komt overigens een hoge mate van vrijheid toe bij de opzet van het onderzoek, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en waarop het wordt gepubliceerd.
  4. Uitgangspunt voor het vaststellen of een hond tot de categorie ‘hoog risico’ behoort is de lijst met 22 honden die in 2017 is vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. De honden die op deze lijst staan, zijn niet per definitie gevaarlijk, maar hebben echter, meer dan andere honden, het vermogen ernstige (letsel)schade aan te richten als ze bijten. Deze lijst met in totaal 22 hondenrassen, look-alikes en kruisingen (met of tussen deze honden), is dan ook bedoeld ‘ter verduidelijking van het type hond dat in ieder geval tot de categorie hoog risico kan worden gerekend’.
  5. De Staffordshire Bull Terriër staat op plaats elf (11) van de eerder genoemde lijst van hoog- risico honden. Als er een stamboom (erkend door de Raad van Beheer) aanwezig is geldt het hoog-risico gehalte niet.
  6. U heeft direct na het verschijnen van het onderzoek verzocht om rectificatie omdat – samengevat – ‘een Stafford Bull Terriër alleen bestaat met stamboom en dus niet onder de hoog risico honden valt’.
  7. Uit de door het onderzoeksteam bestudeerde informatie komen echter zowel de American Staffordshire Terriër alsmede de Staffordshire Bull Terriër (of equivalenten daarvan als ‘Amerikaanse en Engelse stafford(shire))’ naar voren als veroorzaker van bijtincidenten of wordt meer in zijn algemeenheid gesproken van Stafford(shire). Niet iedere hond heeft een stamboom en uit de beschikbaar gestelde onderzoeksgegevens blijkt niet of de hond een stamboek heeft. Daarnaast spreekt het onderzoeksteam over ‘pitbullachtigen’, ‘staffordachtigen’ (eindnoot 1 pagina 50).
  8. Het onderzoek gaat niet om de vraag of een bepaalde hond al dan niet terecht op de hoog-risico lijst staat vermeld.
  9. Nu het onderzoek alsmede de uitlatingen voldoende steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, zal het onderzoeksteam niet tot rectificatie overgaan en laat het bij deze reactie op uw schrijven.
  10. Wij benadrukken ten overvloede dat we met het rapport geenszins het ras van de Staffordshire Bull Terriër alsmede de inspanningen van de Staffordshire Bull Terriër Club Nederland (SBTCN) voor verantwoord houderschap tekort willen doen.