KCM 2018

De Kampioenschapsclubmatch wordt dit jaar gehouden op een nieuwe locatie : Vakantiepark Prinsenmeer. Dit jaar op zondag 7 oktober 2018. Op deze show mogen we elk jaar zo’n 200 Staffords uit verschillende landen verwelkomen. De keurmeesters voor dit jaar zijn, zoals dit al enkele jaren het geval is, op de AV in 2017 gekozen door de leden. En dit zijn :

 • Craig Scanlan (Pantycelyn)
  • John Finney (Sanguilano)
  • Laureen Williams (Jodels)
  • Terry Wood (Bultery)

LET OP!  niet deelnemende  hond(en) mee nemen is NIET toegestaan, toegang zal dan ook geweigerd worden.

Afhankelijk van de inschrijvingen die wij mogen ontvangen zal bepaald worden welke keurmeester welke klasse(n) zal keuren. Reden hiervoor is dat een keurmeester maar een bepaald aantal honden per dag mag keuren en om een evenwichtige verdeling van het aantal honden te creëren per keurmeester. Zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum zal de club op haar website en haar Facebook pagina een volledig overzicht publiceren van welke keurmeester welke klasse keurt. De keurmeesters van de open klasse zullen  het CAC en reserve CAC toekennen voor het geslacht dat zij keuren. Wij willen u erop attent maken dat het gewonnen CAC op onze kampioenschapsclubmatch telt  als een dubbel CAC en het reserve telt als een heel CAC.  De beste van het ras heeft tevens de eer om de titel van Club Winnaar 2018 te voeren.

 

Online inschrijven

Online entry

S’inscrire

 

The Championship Show 2018

The Championship Show is held by a new location: Vakantiepark Prinsenmeer. This year on Sunday, the 7th of October. On this show, we hope to welcome about 200 Staffords from different countries. The judges for this year are selected by the SBTCN members, as is the case for several years now.

 • Craig Scanlan (Pantycelyn)
  • John Finney (Sanguilano)
  • Laureen Williams (Jodels)
  • Terry Wood (Bultery)

are this year’s judges.

NOTE!  none participating dogs are NOT allowed, acces will be denied.

Depending on the entry numbers the club allocates the classes to the judges. Shortly after closing date the club will make definite decisions. As soon as possible after the closing date the club will publish the allocation of the classes on their website and Facebook page The judge of the Open Class will award the CAC and reserve CAC in each sex.  Please note that a CAC won at our Championship Show counts as a double and a reserve CAC as one whole CAC. The Best of Breed is also entitled to carry the title of Club Winner 2018.

Online inschrijven

Online entry

S’inscrire