Bericht aan de leden (02/12/2021)

Bericht bestemd voor leden van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland
Gepubliceerd op 02.12.2021 op zowel de Facebookpagina als op de website (www.sbtcn.nl).

Facturen:
Zojuist zijn de facturen voor de contributie 2022 en de fokkersvermelding per mail verzonden.

Op de Algemene Vergadering d.d. 28.11.2021 is besloten de contributie voor het jaar 2022 eenmalig te verlagen naar € 25,00. Deze aanpassing geldt alleen voor leden die op 30.06.2021 lid waren. Het geld dat de vereniging dit jaar niet heeft uitgegeven aan evenementen en clubbladen, geven we op deze manier, gedeeltelijk, terug aan de leden. Voor gezinsleden blijft de contributie € 10,-. Voor personen die lid zijn geworden op of na 01.07.2021 of lid worden gedurende 2022 geldt de “normale” contributie.

Clubblad:
Tevens heeft de Algemene Vergadering akkoord gegeven om dit jaar nog een clubblad, op papier, te laten verschijnen. Inmiddels ligt de kopij bij de drukker. Wij mochten een groot aantal kerstwensen ontvangen en ook was er de nodige kopij! Dank aan een ieder die hun bijdrage, in welke vorm dan ook, heeft ingestuurd. 

Wij kijken erg uit naar het eindresultaat!! Ons streven was zo snel mogelijk de kopij bij de drukker te krijgen nadat wij akkoord hadden, daar wij De Stafford graag voor de Kerstdagen bij de leden willen laten bezorgen. Dit is gelukt.

Opzeggen lidmaatschap:
Uiteraard hopen wij dat een ieder,  die een factuur ontvangt, deze zo spoedig mogelijk betaalt en de Staffordshire 
Bull Terrier Club Nederland ook in 2022 blijft steunen. Wij hopen dat een mooi Kerstnummer van De Stafford hier 
ook bij helpt. Echter, wil men het lidmaatschap toch opzeggen, dan zouden wij het op prijs stellen, wanneer u ons hierover een mail stuurt.

Hartelijke Groeten,

Het Bestuur