Algemene Vergadering 2018

Afgelopen zondag (25.02.2018) heeft de Algemene Vergadering van onze vereniging
plaatsgevonden in het DogCenter in Kerkwijk.
Hieronder een aantal besluiten zoals genomen door de Algemene Vergadering.

*De heer Jan van Iperenburg is gekozen in het bestuur. Hieronder ziet
u de actuele samenstelling  en taakverdeling binnen het bestuur
Voorzitter:
vacature
Penningmeester – Ledenadministratie
Wybren Lieuwes
Secretaris – Reputatie
Bianca Janssen
Portefeuillehouder Evenementen
Rini van Wijk
Portefeuillehouder Social Media
Andy Matser
Portefeuillehouder Rasinfo en redactie
Sonja Houwaart
Portefeuillehouder Algemene Zaken en Evenementen
Jan van Iperenburg

*De Algemene Vergadering heeft besloten dat vanaf 01.03.2018  het clubfokkersprotocol komt te vervallen.
Dit betekend dat met onmiddellijke ingang er geen nieuwe aspirant clubfokkersaanmeldingen, alsook dek- en geboorteaangiftes
meer in behandeling genomen worden. In de komende uitgave van ons clubblad De Stafford wordt u hierover nader geïnformeerd.
Ook kunt u dan lezen hoe in de toekomst fokkers een vermelding kunnen krijgen, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden,
op de website van de S.B.T.C.N.

* De Algemene Vergadering heeft het voorstel van het bestuur goedgekeurd om in 2018 leden aan te moedigen
om hun Staffordshire Bull Terriers op patella luxatie te laten onderzoeken (let op dit betreft alleen de geprotocoleerde onderzoeken).
Hiervoor is een budget van € 750,00 beschikbaar gesteld. In de komende uitgave van ons clubblad De Stafford wordt u hierover nader
geïnformeerd.