Lezing & Fokkers overleg

Op 22-09-2019 zal de SBTCN een lezing en een fokkersoverleg organiseren in Utrecht.

Waar de lezing over gaat:

In deze zeer toegankelijke lezing kijken we kort naar de basis van de genetica. Daarna gaat de spreker in op de wijze van overerving die we tegenkomen in de fokkerij.
klik hier om het volledige artikel te lezen »

Nieuw bestuur

Op 19-1-19 14:00 uur te Zaltbommel hebben de 64 aanwezige leden, de 7 voorgedragen kandidaten verkozen tot nieuw bestuur. Hierdoor hebben de leden er voor gezorgd dat er een voltallig nieuw bestuur is gevormd en de SBTCN blijft bestaan. Daarvoor onze dank!

Het nieuwe bestuur wil zo snel mogelijk de lopende zaken oppakken. De komende weken zullen wij de volgende Algemene Ledenvergadering voorbereiden, waarin in ieder geval de begroting voor 2019 op de agenda zal staan. Zodra er een datum is vastgelegd wordt u geïnformeerd, en hopen wij op uw komst.

Mochten er in de tussentijds vragen zijn, neem dan contact op via de contactpagina.

De nieuwe bestuursleden zullen zich voorstellen in het komende clubblad. Kopij voor het komende clubblad is tevens welkom!

Vanuit het bestuur willen wij het oude bestuur bedanken voor hun inzet voor de SBTCN.

Informatie met betrekking tot het agendapunt  Bestuursverkiezing voor de Extra Algemene Vergadering dd 19-01-2019

Tot op heden hebben de navolgende personen zich kandidaat gesteld voor de bestuursverkiezing:

Naam kandidaat                Voor de functie van:

Rick van den Broek                voorzitter

Gerie van der Weerd              secretaris

Wybren Lieuwes                     penningmeester

Marjon Branten                      algemeen portefeuillehouder

Andreas Romijn                     algemeen portefeuillehouder

Angela den Boer                    algemeen portefeuillehouder

Bert Plomp                             algemeen portefeuillehouder

 

Alle stukken behorende bij de agenda van de extra Algemene Ledenvergadering dd 19.01.2019 kunnen worden opgevraagd via secretariaat@sbtcn.nl