Nieuw bestuur

Op 19-1-19 14:00 uur te Zaltbommel hebben de 64 aanwezige leden, de 7 voorgedragen kandidaten verkozen tot nieuw bestuur. Hierdoor hebben de leden er voor gezorgd dat er een voltallig nieuw bestuur is gevormd en de SBTCN blijft bestaan. Daarvoor onze dank!

Het nieuwe bestuur wil zo snel mogelijk de lopende zaken oppakken. De komende weken zullen wij de volgende Algemene Ledenvergadering voorbereiden, waarin in ieder geval de begroting voor 2019 op de agenda zal staan. Zodra er een datum is vastgelegd wordt u geïnformeerd, en hopen wij op uw komst.

Mochten er in de tussentijds vragen zijn, neem dan contact op via de contactpagina.

De nieuwe bestuursleden zullen zich voorstellen in het komende clubblad. Kopij voor het komende clubblad is tevens welkom!

Vanuit het bestuur willen wij het oude bestuur bedanken voor hun inzet voor de SBTCN.

Informatie met betrekking tot het agendapunt  Bestuursverkiezing voor de Extra Algemene Vergadering dd 19-01-2019

Tot op heden hebben de navolgende personen zich kandidaat gesteld voor de bestuursverkiezing:

Naam kandidaat                Voor de functie van:

Rick van den Broek                voorzitter

Gerie van der Weerd              secretaris

Wybren Lieuwes                     penningmeester

Marjon Branten                      algemeen portefeuillehouder

Andreas Romijn                     algemeen portefeuillehouder

Angela den Boer                    algemeen portefeuillehouder

Bert Plomp                             algemeen portefeuillehouder

 

Alle stukken behorende bij de agenda van de extra Algemene Ledenvergadering dd 19.01.2019 kunnen worden opgevraagd via secretariaat@sbtcn.nl

Algemene Vergadering 19 januari 2019

Vandaag is de uitnodiging voor de Algemene Vergadering op 19 januari bij de leden bezorgd.
Deze Algemene Ledenvergadering is uitgeschreven om te voorzien in de invulling van de vacatures die ontstaan zijn nadat bestuursleden op 5 november hebben aangegeven hun bestuurstaken neer te leggen.

De Algemene Vergadering is uitgeschreven conform hetgeen hierover is vastgelegd in de Statuten.

Zoals eerder aangegeven ,de leden die het opgestapte bestuur vormden realiseren zich als geen ander dat de rasvereniging, een krachtig bestuur nodig heeft die de belangen van ons mooie maar kwetsbare ras behartigd op veel terreinen, zij zullen dan ook indien gevraagd hun medewerking verlenen aan het overdragen van bestuurstaken en functionaliteiten.

De Facebookpagina’s van de club zijn voorlopig offline gehaald. Reden hiervoor is dat het communiceren via Facebook de communicatie en de eensgezindheid binnen de vereniging niet ten goede komt, terwijl wij ons niet kunnen voorstellen dat iemand een ander belang heeft dan een goede toekomst voor de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland

Nicolai Grishkov Show 2019

Nicolai Grishkov Show

Deelname is mogelijk voor ieder waarvan de hond tenminste 9 maanden oud is op de dag van het evenement. Deelname aan de Nicolai Grishkov Leden Show kost € 15,00 per hond en voor veteranen (vanaf 8 jaar) € 10,00 per hond.

Kampioenenparade

Wilt u deelnemen aan de kampioenenparade dan kan dat als u Staffordshire Bull Terrier in het bezit is van de Nederlandse Kampioenstitel of Veteranen Kampioenstitel  die in 2018 of daarvoor is behaald. Deelname is eveneens mogelijk voor Staffordshire Bull Terriers die hun FCI kampioenstitel behaald hebben in het buitenland danwel in het bezit zijn van de Engelse kampioenstitel. Via dit online inschrijfformulier kunt u aangeven dat u wilt deelnemen. Voor de kampioenenparade moet u online de stamboom, foto en kampioenscertificaten uploaden.Deelname is gratis voor ingeschreven honden.

klik hier om het volledige artikel te lezen »

Uitslag Sportevenement 2018

A-frame – Klasse tot 42 cm

Plaats Naam hond Handler Score 1 Score 2 Laagste Score Beste score Punten
1 Jansje Jeff van den Berg 41 40 40 41 61
2 Diesel Renate strijker 34 40 34 40 60
3 Noor Mischa van Grieken 37 36 36 37 57
4 Roxy Kelly van Grieken 33 36 33 36 56
5 Zusje Jeff van den Berg 32 35 32 35 55
5 Ruby Christa van Bochem 32 35 32 35 55
6 Reza Patrick Kuiper 33 28 28 33 53
7 Jake Simone Driessen 31 32 31 32 52
8 Gizmo Addie Besselink 28 32 28 32 52
9 Detox Marielle van Wijk 30 29 29 30 50
9 Rixt Wilko Briene 29 30 29 30 50
9 Summer Wybren Lieuwes 29 30 29 30 50
10 Jack Wybren Lieuwes 30 27 27 30 50
11 Lotje Annemiek Mans 27 26 26 27 47
12 Jopie Pieter Boers 24 26 24 26 46
13 Neo Wendy Beekman 26 21 21 26 46
14 Mayah Leontien Beij 16 26 16 26 46
15 Harvey Sylvia Hammingh 23 25 23 25 45
16 Noah Eric strijker 6 15 6 15 35
17 Nika Wendy Beekman 10 11 10 11 0
18 Billy Marielle van Maurik 5 3 3 5 0
19 Happy Ingrid Tierolf 0 0 0 0 0
19 Gabber Boukje van Egmond 0 0 0 0 0
19 Zero Lianne Witte 0 0 0 0 0

klik hier om het volledige artikel te lezen »