Inschrijven Jongehonden- & Veteranendag 2023

Hieronder moet u aangeven in welke categorie u deelneemt:


GEGEVENS HOND

GEGEVENS EIGENAAR
Totaal: € -


Let op! De inschrijvingen sluiten op woensdag 1 juni 2023 om 23.59 uur!

Inschrijfvoorwaarden evenementen SBTCN. Kynologisch Reglement Artikel IV.17 1. Een hond kan slechts voor een Expositie worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend aan de Organisator in te zenden en het inschrijfgeld over te maken op de wijze als op het inschrijfformulier is aangegeven. 2. Op het inschrijfformulier moet de Exposant verklaren: a. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement; b. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. c. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.