Oproep deelname aan het Ledenoverleg “SBTCN, hoe verder?”

Wanneer: 14 september Tijd begin: 20.00
Locatie: T.K.V gebouw – Bulkweg 1 in Tiel
Aanmelden via: secretaris@sbtcn.nl

Inleiding:
Sinds 15 juli jl. heeft onze rasvereniging geen bestuur meer. Uit navraag blijkt dat zich nog geen kandidaten voor een bestuursfunctie hebben gemeld. Alvorens over te gaan tot een Bijzondere Algemene Vergadering is het voorstel eerst een Ledenoverleg te organiseren.

Waarom een Ledenoverleg:
Ondergetekenden lijkt het gewenst dat de leden eerst met elkaar afstemmen hoe zij de toekomst voor zich zien, alvorens de Bijzondere Algemene Vergadering plaatsvindt. Een ledenoverleg biedt flexibiliteit qua invulling en kan plaatsvinden in een meer ongedwongen sfeer. Feit is dat er veel moet gebeuren, dat dit binnen de geldende interne- en externe regels moet en dat ons ras behoefte heeft aan een vereniging met een stabiel bestuur. Echter kandidaten zijn er niet. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar als vereniging kunnen we zo niet verder. Door met elkaar in overleg te gaan, over wat de doelstellingen voor de komende periode zijn, hopen wij dat er toch leden zijn die zich voldoende vertrouwd voelen om in het bestuur te stappen en de zo nodige doorstart gaan realiseren. Tijdens het Ledenoverleg willen wij een podium bieden aan ideeën en meningen inventariseren.

Invulling van het Ledenoverleg:
Wij hebben een programma voor het Ledenoverleg opgesteld. Dit programma zal stilstaan bij veel onderwerpen en dient als routekaart
om de beschikbare tijd tijdens dit overleg zo goed mogelijk te besteden. Het is de bedoeling om met elkaar aan het einde van de avond concrete output
te hebben opgehaald, waarmee een volgend bestuur verder kan (gaan bouwen). Ons streven is het programma tot maximaal 22.00 uur te laten duren.

Meer informatie:
Dit Ledenoverleg is een initiatief van John Beekhuizen en Bianca Janssen, beiden al jaren lid van de Staffordshire Bull Terrier Club Nederland. Dit
Ledenoverleg is bedoeld om een goede doorstart te kunnen realiseren en wij vinden dat de Staffordshire Bull Terrier, in al haar facetten, een solide
rasvereniging verdient en nodig heeft. Het ledenoverleg wordt gefaciliteerd door twee vertrokken bestuursleden. Zij hebben aangegeven er zorg voor
te dragen dat de vereniging, op basis niveau, door kan blijven draaien totdat er een nieuw bestuur is: Mireille Garskamp en Birgit Huntink. Beiden
zijn inhoudelijk niet bij dit initiatief betrokken, zij kunnen hierover geen vragen beantwoorden. Wel hebben zij de locatie geregeld en zullen ook
de aanmeldingen voor dit Ledenoverleg, via mail (secretaris@sbtcn.nl) registreren. Wij hebben Mireille en Birgit gevraagd om het inplannen van de Bijzondere Algemene Vergadering in een passende lijn met dit Ledenoverleg te realiseren, opdat een en ander logisch in elkaar kan overlopen. Onze dank gaat uit naar hun medewerking. Vragen over het Ledenoverleg kunnen gesteld worden aan Bianca (h.janssen40@upcmail.nl) input is ook van harte welkom!

Graag tot ziens op 14 september aanstaande.
Bianca en John