Online Algemene Vergadering 28 maart 2021

Helaas hebben we nog steeds te maken met alle corona maatregelen en kunnen we onze jaarlijkse AV niet fysiek houden en moeten wij hem weer online organiseren. Onze statuten zijn nog niet aangepast en kennen een digitale vergadering niet, maar zoals bij de laatste AV in december 2020 hebben wij de mogelijkheid om middels de tijdelijke wet Covid 19 Justitie en Veiligheid de vergadering digitaal te houden.

Wilt u deelnemen aan de Online ALV dan verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden via: secretaris@sbtcn.nl. Graag bij aanmelding uw naam, lidnummer, telefoonnummer en e-mailadres doorgeven. U zult een uitnodiging per e-mail ontvangen.

De agenda is op 7 maart 2021 verzonden naar onze leden, naar het bij ons bekende e-mailadres. Mocht u geen e-mail hebben ontvangen wilt u ons dit dan laten weten via secretaris@sbtcn.nl