Laatste nieuws ziekte Noorwegen

De laatste berichtgeving omtrent de ziekte die al enkele weken honden in Noorwegen teistert is duidelijk: de deelnameverboden worden opgeheven. Er is geen besmettingsgevaar en vermoedelijk is dat er ook niet geweest.
Daarom is het advies van de Raad van Beheer dieren uit Noorwegen weer toe te laten op evenementen.


Het bestuur van de SBTCN zal daarom het advies van de FCI/Raad van Beheer opvolgen, en dus de honden uit Noorwegen toelaten op onze show. Let wel, bij de inschrijving is men akkoord gegaan met het kynologisch regelement. In dit regelement is het volgende omschrijven:
Artikel IV.17
1. Een hond kan slechts voor een Expositie worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend aan de Organisator in te zenden en het inschrijfgeld over te maken op de wijze als op het inschrijfformulier is aangegeven.

2. Op het inschrijfformulier moet de Exposant verklaren:

a. dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit Reglement;

b. dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

c. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is

Alle instanties zijn het erover eens dat het hier niet gaat om een besmettelijke ziekte. Besmettingsgevaar voor een specifieke Noorse ziekte is daarom geen reden mensen te weigeren.

De verantwoording voor het al dan niet uitbrengen van hun hond(en) ligt daarom geheel bij de Noorse exposant. En het is aan dan ook voor elke deelnemer een persoonlijke keuze of hij wel of niet op onze show aanwezig zal zijn.